Sol kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Sol– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Sol kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sağ

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sol kelimesinin anlamı:

1. sıfat Vücutta kalbin bulunduğu tarafta olan, sağ karşıtı:
      Sol el. Sol kulak.

2. isim Bu taraftaki yön:
      Sola dönmek.

3. isim Sosyalizme yakın görüşte olan grup.

4. isim, spor Boksta sol yumrukla vuruş.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sağ kelimesinin anlamı:

1. sıfat Vücutta kalbin bulunduğu tarafın karşısında olan, sol karşıtı:
      “Sağ cebinde kocaman bir gazete tomarı görünüyordu.” – Ömer Seyfettin

2. isim Bu taraftaki yön:
      Sağa dönmek. Sağdan yürümek.

4. isim, spor Boksta sağ yumrukla vuruş.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.