Solmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Solmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Solmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Canlanmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Solmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Rengini yitirmek, rengi uçmak:
      “Sen, yüzü beyaz güller gibi solan / Adın ve senin?” – Turan Oflazoğlu

2. nesnesiz Tazeliğini, diriliğini veya parlaklığını yitirmek:
      “Kuşlar ağlıyor, çiçekler soluyor, yapraklar dökülüyor, ufuklar kararıyordu.” – Ömer Seyfettin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Canlanmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Gücü artmak, diri duruma gelmek:
      “Biraz oyalandıktan sonra canlanan parmaklarını beyaz tuşlarda koşturarak çalmaya başladı.” – Peyami Safa

2. -de Depreşmek:
      “Bir kere gözlerime baksanız anlardınız / Sizin için kalbimde canlanan emelleri” – Necmettin Halil Onan

4. nesnesiz, mecaz Etkinliği artmak, hareketlilik kazanmak.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.