Söndürmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Söndürmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Söndürmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Şişirmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Söndürmek kelimesinin anlamı:

1. -i Ateş ve ışığın yanmasına, aydınlatmasına son vermek:
      “Parmağının ucuna kadar gelen alevi yere atıyor, terliğiyle basarak söndürüyor.” – Peyami Safa

2. -i Hava veya gaz ile şişirilmiş bir şeyin havasını veya gazını boşaltmak:
      Çocuk balonu söndürdü.

3. -i, mecaz Tutku ve duyguları yatıştırmak, etkisiz duruma getirmek:
      “Böyle zamanlarda Hacı’da ateşi ateşle söndürmekten başka çare olmadığını bilirim.” – Reşat Nuri Güntekin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Şişirmek kelimesinin anlamı:

1. -i Şişkin bir duruma getirmek:
      “Nefesinin olanca gücü ve hızıyla şişirdiği tulumu dudaklarına yanaştırdı.” – Osman Cemal Kaygılı

2. -i, mecaz Abartmak.

4. nesnesiz, mecaz Baştan savma iş görmek:
      “Şimdi çabuk tarafından bir senaryo şişirmeli.” – Attila İlhan

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.