Sonlu kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Sonlu– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Sonlu kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Bitimsiz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sonlu kelimesinin anlamı:

1. sıfat Sonu olan, bitimli:
      “Zamanın sonlu ve sonsuz akışları içinde iki yıl, kısa bir süredir.” – Ahmet Cemal

2. sıfat, matematik Sonu olan, sonsuz olmayan.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bitimsiz kelimesinin anlamı:

sıfat Sonu olmayan, sınırlandırılıp belirlenmeyen, namütenahi:

      “Asıl derdi, tumturaklı sözler, bitimsiz tartışmalarla gözünü boyayıp birazcık yanında kalmamı sağlamak.” – Tomris Uyar

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.