Sonsuz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Sonsuz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Sonsuz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Öncesiz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sonsuz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Sonu olmayan, bitmeyen, ebedî:
      “Seninle arkadaşlığımız sonsuz olacak.” – Mahmut Yesari

2. sıfat Ölçülemeyecek kadar çok veya büyük olan:
      “Şu sonsuz mavilikte var mıydı onun eşi? / Kim söndürebilirdi o muhteşem güneşi?” – Enis Behiç Koryürek

3. sıfat Çok:
      “İçimdeki ülkede bu ordu insanlarına karşı sonsuz bir sevgi ve minnet var.” – Ruşen Eşref Ünaydın

4. sıfat Birçok:
      “Müşteriler buradayken yaptıkları her şeyi, daha evvel pek çok kez yapmış olabilecekleri gibi daha sonsuz kez de tekrarlayabilirler.” – Elif Şafak

5. isim Sonu ve sınırı olmayan şey.

6. sıfat, matematik Sonu olmayan, her niceliği aşabilen değişken (nicelik).

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Öncesiz kelimesinin anlamı:

sıfat Zamanda başlangıcı olmayan, ezelî:

      Evren öncesizdir.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.