Sonsuzluk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Sonsuzluk– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Sonsuzluk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Öncesizlik

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sonsuzluk kelimesinin anlamı:

1. isim Sonsuz olma durumu:
      “Sevda, sonsuzluğun karanlığında ışıldayan bir pırıltıdır.” – Nazım Hikmet

2. isim Sonu olmayan gelecek zaman, ebediyet:
      “İyi ve yoğun yaşanan bir dakikada sonsuzluktan bir renk var.” – Haldun Taner

3. isim Sonu ve sınırı olmayan uzay.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Öncesizlik kelimesinin anlamı:

1. isim Öncesi olmama durumu.

2. isim Ezel.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.