Sonunculuk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Sonunculuk– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Sonunculuk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Birincilik

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sonunculuk kelimesinin anlamı:

isim Sonuncu olma durumu.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Birincilik kelimesinin anlamı:

1. isim Birinci olma durumu.

2. isim Şampiyonluk için yapılan yarışmalar:
      Güreş birincilikleri başladı.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.