Soru kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Soru– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Soru kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Cevap

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Soru kelimesinin anlamı:

1. isim Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual.

2. isim Bir öğrenciye sınavda yöneltilen söz veya yazı, sual.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Cevap kelimesinin anlamı:

isim, Bir soruya, bir isteğe, bir söz, bir davranış veya yazıya verilen karşılık, yanıt:
      “Çocuklara verecek cevabı her zaman vardı.” – Ayla Kutlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.