Soylu kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Soylu– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Soylu kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Cibilliyetsiz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Soylu kelimesinin anlamı:

1. sıfat Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asaletli, asil, kerim:
      “Soylu kişidir, iyi bir öğrenim görmüştür, zekidir, yeteneklidir.” – Necati Cumalı

2. sıfat İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen (kimse), necip, kişizade, asil:
      “İzmir’in varlıklı ve soylu ailelerinden birinin tek erkek çocuğu.” – Tarık Buğra

3. sıfat Saygı uyandıran, yücelik taşıyan:
      “Japonların soylu ve çetin savaşçılık gururuna, bu eğiliş ağır geldi.” – Falih Rıfkı Atay

4. sıfat Soyu iyi nitelikli olan, iyi cins soydan gelen (at vb.).

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Cibilliyetsiz kelimesinin anlamı:

sıfat Soysuz, sütü bozuk.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.