Soysuz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Soysuz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Soysuz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Necip

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Soysuz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Soyunun özelliklerini yitirmiş olan (kimse, bitki vb.), dejenere.

2. sıfat Biyolojik ve toplumsal ölçüler yönünden göze batacak kadar kötüye giden (kimse), dejenere:
      “Ağaç deyip geçme, onun da soylusu olur, soysuzu olur.” – Tarık Buğra

3. sıfat, mecaz Kötü tanınmış, ahlaksız.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Necip kelimesinin anlamı:

sıfat Soylu, soyu temiz.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.