Soyut kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Soyut– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Soyut kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Somut

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Soyut kelimesinin anlamı:

1. sıfat, felsefe Varlığı duyularla algılanamayan, mücerret, somut karşıtı, abstre:
      “En soyut konuları çok çarpıcı somut örneklerle herkesin anlayacağı bir yalınlığa getirirdi.” – Haldun Taner

2. sıfat, mecaz Anlaşılması, kavranılması güç.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Somut kelimesinin anlamı:

1. sıfat Varlığı duyularla algılanabilen, müşahhas, konkre, soyut karşıtı:
      Taş, su, hava somut birer varlıktır.

2. isim Somut olan şey.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.