Sözlü kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Sözlü– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Sözlü kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yazılı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sözlü kelimesinin anlamı:

1. sıfat Sözle, konuşma biçiminde yapılan, şifahi, oral, yazılı karşıtı:
      “Bu konuda sözlü bir mutabakat yoktu aralarında, sözsüz bir uzlaşmaydı yalnızca.” – Üstün Dökmen

2. isim Evlenmek için birbirine söz vermiş olan kimse, yavuklu.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yazılı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yazılmış olan, muharrer, sözlü karşıtı:
      Yazılı bir kâğıt.

2. sıfat Üzerinde yazı bulunan, yazısı olan:
      Yazılı taş.

4. sıfat, ekonomi Geçerli olan, nominal.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.