Stok kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Stok – kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Stok kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Arz, Sunma

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Stok kelimesinin anlamı:

1. isim Yığılım.

2. isim, ticaret, ekonomi Yığımlık.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Arz kelimesinin anlamı:

1. isim Sunma.

2. isim Piyasaya mal sürülmesi, sunu.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sunma kelimesinin anlamı:

isim Sunmak işi:

      “Ben sadece ballar balından birkaç çeşni sunmaya çalıştım.” – Ahmet Kabaklı

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.