Sual kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Sual– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Sual kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yanıt

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sual kelimesinin anlamı:

isim Soru:

      “Hatıralarını anlattığı sırada Atatürk’e bir sual sormuştum.” – Falih Rıfkı Atay

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yanıt kelimesinin anlamı:

1. isim Cevap:
      “Türk Eli’nin uluları bu sorulara akıllıca ve gerçekçi yanıtlar bulamıyorlardı.” – Nezihe Araz

2. isim, kimya Canlı organizmaların tedavi veya diğer nedenlerle maruz kaldığı maddelere, durumlara karşı gösterdiği tepkime, reaksiyon.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.