Sulak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Sulak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Sulak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kurak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sulak kelimesinin anlamı:

1. sıfat Suyu olan, suyu bol (yer):
      “Sulak bir sazlığın başında, önümüze bir kaplumbağa çıkmıştı.” – Osman Cemal Kaygılı

2. isim Kuşlar için su konulan küçük kap.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kurak kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yağışsız (hava, mevsim, yıl):
      Kurak bir yıl geçiriyoruz.

2. sıfat Nem tutmayan, çabuk kuruyuveren, çorak (toprak):
      “Bulunduğu toprağın ve yerin sulak, kurak, sıcak ve soğuk olmasına göre gelişir.” – Burhan Felek

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.