Sulu kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Sulu– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Sulu kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Koyu, Ciddi

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sulu kelimesinin anlamı:

1. sıfat Suyu olan, içinde su bulunan, koyu karşıtı:
      “Eczanede acaba nane suyu yahut zararsız bir sulu ilaç var mıdır?” – Reşat Nuri Güntekin

2. sıfat Suyu çok olan:
      “Onun getirdiği kızarmış eti, şarabı, iri ve sulu elmaları acele yuttu.” – Ömer Seyfettin

3. sıfat İçine su katılmış, sulandırılmış olan:
      Sulu süt.

4. sıfat, mecaz Yersiz şakalar yapan, söz ve davranışları ile çevresini tedirgin eden veya gereksiz iltifatlarda bulunan (kimse):
      “Ben diyor, akşamdan beri onu kolluyorum. Bilirim sarhoşluğu suludur.” – Memduh Şevket Esendal

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Koyu kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yoğunluğundan dolayı güç akan, sulu karşıtı:
      Koyu pekmez. Koyu süt.

2. sıfat Rengi açık olmayan, daha belirgin olan, açık karşıtı:
      “Oturduğu yerden Boğaziçi’nin koyu mavi gecesinde bir balıkçı kayığı kayıp gidiyordu.” – Halide Edip Adıvar

3. sıfat, bilişim Yazı karakterinin daha belirgin olarak yazılmış biçimi.

4. sıfat, mecaz Aşırı (davranış, düşünce vb.):
      “Daha eski zamanda koyu bir Türkçe taraftarıymış.” – Abdülhak Şinasi Hisar

5. sıfat, mecaz Derin, hararetli:
      Koyu bir sohbet.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ciddi kelimesinin anlamı:

1. sıfat Şaka olmayan, gerçek:
      “Kısa zamanda yarı şaka, yarı ciddi tenkit edecek kadar yakınlaşmışlardı.” – Tarık Buğra

2. sıfat Ağırbaşlı:
      “Ben onu pek ciddi bir genç olarak tanırım.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

4. sıfat Tehlikeli, endişe veren, ağır, vahim, kritik:
      “Hastalığımızın oldukça ciddi olduğuna işaret etmekten kendimizi alamadık.” – Burhan Felek

5. sıfat Eğlendirme amacı gütmeyen.

6. sıfat Gülmeyen:
      “O, ciddi bir tavırla mühim bir şey anlatmaya hazırlanmış gibiydi.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

7. sıfat Güvenilir, sağlam, önemli:
      “Ciddi bir gazetede liyakatli, genç bir muharririn şu sözleri beni hâlâ düşündürüyor.” – Orhan Seyfi Orhon

8. zarf Önem vererek, gerçek olarak:
      Size bunu ciddi söylüyorum, yalan değil!

9. zarf Güvenilir bir biçimde:
      “Çok ciddi durunca mükemmel olduklarını sanıyorlar.” – Ayla Kutlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.