Suni kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Suni– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Suni kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Doğal

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Suni kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yapay.

2. sıfat, mecaz Yapmacık.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Doğal kelimesinin anlamı:

1. sıfat Doğada olan, doğada bulunan:
      “Doğal güzellikler artık eskisi gibi turist çekmiyor.” – Necati Cumalı

2. sıfat Doğada rastlandığı gibi, doğaya uygun olan, doğa güçlerine, kurallarına uyan, tabii, natürel.

4. sıfat Yapmacık olmayan:
      “Hamileymiş diye yineliyor oldukça doğal bir tavırla.” – Ahmet Ümit

5. sıfat Olağan, alışılmış, her zamanki gibi olan, beklenildiği gibi:
      “Ercan o denli doğaldı ki giderek şaşırtıcı olmaktan çıktı.” – Reha Mağden

6. sıfat Sağduyuya, mantığa, olağan düzene uygun olan:
      “Bu durumun eski sevgilinin onurunu kırması doğal.” – Ayla Kutlu

7. sıfat Katıksız, saf.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.