Şüpheli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Şüpheli– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Şüpheli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kesin, Emin, Kuşkusuz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Şüpheli kelimesinin anlamı:

1. sıfat Kuşkulu:
      “Mazisi şüpheli kadınlarla evlenmek, insanı sonraları rahatsız eder.” – Peyami Safa

2. sıfat, hukuk Kendisinden şüphe edilen, kuşkulanılan, zanlı.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kesin kelimesinin anlamı:

1. sıfat Şüphe ve duraksamaya yer bırakmayan veya geri dönülmeyen, değişmez, mutlak, kati, maktu:
      “Sevmem kesin sözleri, bir kesin söz duydum mu tersine söylemek gelir içimden.” – Nurullah Ataç

2. zarf Kesinlikle.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Emin kelimesinin anlamı:

1. sıfat Güvenli:
      “Bebesini emin ellere mi bırakmıştı acaba?” – Ayşe Kulin

2. sıfat Sakıncasız, emniyetli, tehlikesiz:
      “Dağlar hiçbir zaman emin değildir.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

4. isim, tarih Osmanlı Devleti’nde bazı devlet görevlerindeki sorumlu kişi:
      Şehremini.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kuşkusuz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Kuşkusu olmayan, işkilsiz, şüphesiz.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.