Süratlenmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Süratlenmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Süratlenmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yavaşlamak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Süratlenmek kelimesinin anlamı:

nesnesiz

Hızı artmak, hızlanmak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yavaşlamak kelimesinin anlamı:

nesnesiz Yavaş gitmeye başlamak, hızını azaltmak, yavaş olmak:

      “Öfke ve siniri dalga gibi dinerek sesi yavaşladı.” – Falih Rıfkı Atay

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.