Süreğen kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Süreğen– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Süreğen kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı İveğen

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Süreğen kelimesinin anlamı:

1. sıfat Ne kadar süreceği belli olmaksızın sürüp giden, müzmin, kronik:
      Süreğen bir anlaşmazlık.

2. sıfat Uzun zamandan beri süren, müzmin, kronik.

3. sıfat, tıp Uzun zamandan beri süren, uzun süreli olan (hastalık), müzmin, kronik, akut karşıtı:
      Süreğen bir hastalık.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İveğen kelimesinin anlamı:

1. sıfat Aceleci:
      “Ben, dedim, iveğen değilim, düşünmekten de korkmam.” – Memduh Şevket Esendal

2. sıfat, tıp Çabuk ilerleyen, akut:
      İveğen hastalık.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.