Sürmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Sürmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Sürmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Dinmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sürmek kelimesinin anlamı:

1. -e, -i Yönetip yürütmek, sevk etmek.

2. -e, -i Devam etmek:
      “Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri, yeni Meclisin seçilmesine kadar sürer.” – Anayasa

3. -e, -i Önüne katıp götürmek:
      Koyunları sürmek.

4. -e, -i Uzatmak, ileri doğru itmek:
      “Kahveyi ısıtıyor, suyu dolduruyor, cezveyi sürüyor, fincanı boşaltıyor.” – Memduh Şevket Esendal

5. -e, -i Dokundurmak, değdirmek:
      “Yüzümü saçlarına sürmek için başımı eğdim.” – Hüseyin Cahit Yalçın

6. -e, -i Oturduğu, bulunduğu yerden, ülkeden ceza olarak başka bir yer veya ülkeye göndermek, nefyetmek:
      “Mütarekede İngilizler onu Malta’ya sürdüler.” – Yusuf Ziya Ortaç

7. -e, -i Bir maddeyi bir yüzey üzerine ince bir tabaka olarak yaymak, dökmek, serpmek:
      “Avucuna doldurup kokluyor; ensesine, şakaklarına, boynuna sürüyor.” – Refik Halit Karay

8. -e, -i, ticaret Bir malı satışa sunmak, piyasaya çıkarmak:
      “Satılamayan ne kadar bayat, bozuk mal varsa pansiyonerlere sürerler.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

9. -e, -i Yasal olmayan yolla piyasaya para çıkarmak.

10. -i Herhangi bir durum içinde bulunmak:
      “Dört duvar arasında bir memur hayatı sürüyordu.” – Yusuf Ziya Ortaç

11. -i Pulluk veya sabanla toprağı işlemek:
      “Öküzünün biri ölünce tarlasını süremedi.” – Ömer Seyfettin

12. nesnesiz Olmaya devam etmek:
      “Baygınlığım ne kadar sürdü bilmiyorum.” – Aka Gündüz

13. nesnesiz Zaman geçmek:
      Çok sürmez, her şey düzelir.

14. nesnesiz Zaman almak:
      “Her odanın ziyareti bir saat sürmüştü.” – Ahmet Haşim

15. -e, -i, bitki bilimi Bitki, ot yetişip ortaya çıkmak, bitmek, yeşermek:
      “Bu gölgeli yerlerde otlar bütün bir yaz mevsimi yeniden yeniye sürer, rutubetli toprakta bir bir arkasına yoncalar fışkırır, çayırlar kabarırdı.” – Refik Halit Karay

16. nesnesiz Olağandan daha çok, daha sık ve sulu dışkı çıkarmak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dinmek kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Sona ermek, bitmek, durmak:
      “Gözyaşlarım dindi, ferahladım, eski hayatıma kavuştum.” – Yahya Kemal Beyatlı

2. nesnesiz Kar ve yağmurun yağması, rüzgârın esmesi kesilmek veya durmak:
      “Dinmiş lodosların uğultusu içinde / İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı” – Orhan Veli Kanık

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.