Susma kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Susma– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Susma kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Söyleme

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Susma kelimesinin anlamı:

1. isim Susmak işi:
      “İnsana yakışan susma ile konuşmayı ustaca bağdaştırmaktır.” – Nermi Uygur

2. isim Türk nakışlarında bir iğne türü.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Söyleme kelimesinin anlamı:

isim Söylemek işi:

      “Birinin çıkıp onu uyarmasına, nasıl göründüğünü söylemesine ihtiyacı vardı.” – Elif Şafak

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.