Susmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Susmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Susmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Konuşmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Susmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Konuşmasını kesmek:
      “Son mısraları acele okuyarak susmuştu.” – Halit Fahri Ozansoy

2. nesnesiz Konuşmaktan kaçınmak:
      “Onlar da bu hazırlop klişeleri kullanmak fırsatını buluncaya kadar susacaklardır.” – Bedri Rahmi Eyuboğlu

3. nesnesiz Ses veya gürültüyü kesmek, ses ve gürültü yapmamak.

4. nesnesiz, mecaz Etkisini göstermemek, tepki göstermemek:
      Adaletin sustuğu yerde haksızlık başlar.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Konuşmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Bir dilin kelimeleriyle düşüncesini sözlü olarak anlatmak:
      Çocuk daha konuşamıyor.

2. -i, -den Belli bir konudan söz etmek:
      “Mehmet yedi yaşındayken anasıyla konuştuklarından fazla bir şey konuşmazdı.” – Halide Edip Adıvar

4. nesnesiz Söylev vermek, konuşma yapmak.

5. nesnesiz Konuşma dili olarak kullanmak:
      Türkçeyi çok iyi konuşuyor.

6. nesnesiz Düşüncesini herhangi bir araç kullanarak anlatmak:
      Dilsizler el işaretleriyle konuşur.

7. -le İlişki kurmak veya ilişkiyi sürdürmek:
      Üst kattakilerle konuşuyoruz.

8. nesnesiz Flört etmek.

9. nesnesiz Dargın bulunmamak.

10. nesnesiz Oyuncak, hayvan vb. konuşmaya benzeyen birtakım sesler çıkarmak.

11. nesnesiz Gizli bir şeyi açığa vurmak, ele vermek.

12. nesnesiz, mecaz Becermek, uzman gibi yapabilmek:
      “Fokstrotta uzun boylu konuşamam.” – Mahmut Yesari

13. nesnesiz, mecaz Geçerli olmak, etkin olmak:
      Yasaların yerine yumruklar konuştu.

14. nesnesiz, teklifsiz konuşmada Şık ve zarif görünmek:
      Gömleğin konuşuyor.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.