Susturmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Susturmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Susturmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Söyletmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Susturmak kelimesinin anlamı:

1. -i Susmasını sağlamak, susmasına sebep olmak:
      “Hafif sesli bütün aletleri susturup davulu sabaha kadar vurdurmak istiyorum.” – Falih Rıfkı Atay

2. -i Verdiği karşılıkla veya yaptığı bir davranışla birini artık söz söyleyemeyecek bir duruma getirmek, ilzam etmek:
      “Kendisini de arkadaşlarını da çok rahat susturup saf dışı bırakabilirlerdi.” – Osman Aysu

3. -i, mecaz Etkisini, gücünü azaltmak, gidermek, bastırmak:
      “İşimizi gücümüzü bırakmış olmak düşüncesini bir vazife yapmakta olduğumuz fikri susturuyordu.” – Memduh Şevket Esendal

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Söyletmek kelimesinin anlamı:

1. -e, -i Söylemesine yol açmak:
      “Söylettiklerinin, bize çağrıştırdıklarının hep yeni şeyler olmasını özlüyorum.” – Adalet Ağaoğlu

2. -e, -i Söylemek zorunda bırakmak, itiraf ettirmek:
      “Öldüreceği, laf söyleteceği adamı diri diri fırına kor, gözünün önünde yakardı.” – Ömer Seyfettin

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.