Susuz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Susuz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Susuz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sulak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Susuz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Suyu olmayan, suyu bulunmayan:
      “Kazanalım parayı; hayır hasenat yaparız, İstanbul’un susuz semtlerine çeşme yaptırırız.” – Üstün Dökmen

2. sıfat Suyu çok az olan:
      Susuz portakal.

3. sıfat Yağmursuz, kurak geçen:
      Susuz bir yaz.

4. sıfat Susamış olan:
      “Aç ve susuzuz düşüncesiyle bir sepet dolusu şeftali de almışlar getirmişler.” – Azra Erhat

5. zarf Su olmadan:
      “İçiyor, hiç durmadan içiyordu denizi / Bu içiş asırlarca susuz bıraktı bizi” – Faruk Nafiz Çamlıbel

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sulak kelimesinin anlamı:

1. sıfat Suyu olan, suyu bol (yer):
      “Sulak bir sazlığın başında, önümüze bir kaplumbağa çıkmıştı.” – Osman Cemal Kaygılı

2. isim Kuşlar için su konulan küçük kap.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.