Tahsilat kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Tahsilat– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Tahsilat kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ödeme, Tediye

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tahsilat kelimesinin anlamı:

isim, Alacakların toplanması veya süresi içinde ödenmeyenlerin yasal yollarla alınması.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ödeme kelimesinin anlamı:

isim Ödemek işi, tediye:
      “Aradan yedi sekiz ay geçmiş, hiç aksama olmamıştı ödemelerde.” – Yusuf Ziya Ortaç

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tediye kelimesinin anlamı:

1. isim, eskimiş, ticaret Para vb. bir şey verme, ödeme.

2. isim, eskimiş Gerçekleşen bir alacağı para ile ödeme.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.