Taksit kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Taksit– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Taksit kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Nakit

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Taksit kelimesinin anlamı:

isim Bir borcun belli zamanlarda ödenmesi gerekli olan parçalarından her biri:

      “Sen nasıl olsa memursun, taksitle her şeyi alabilirsin.” – Çetin Altan

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Nakit kelimesinin anlamı:

1. isim, ekonomi Para, akçe.

2. isim Kullanılması hemen mümkün olan para, peşin para, likit.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.