Talak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Talak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Talak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Evlenme

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Talak kelimesinin anlamı:

isim, eskimiş, hukuk, Evliliğin sona ermesi, erkeğin karısını boşaması.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Evlenme kelimesinin anlamı:

isim Evlenmek işi, izdivaç:

      “Annesi, askerliğini yapıncaya kadar evlenmesine razı değildi.” – Erhan Bener

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.