Talep kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Talep– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Talep kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Arz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Talep kelimesinin anlamı:

1. isim Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, dileme, istem.

2. isim İstek:
      “Avrupalıların taleplerini kabul edemiyor devlet, konferans dağılıyor, harp başlıyor.” – Necip Fazıl Kısakürek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Arz kelimesinin anlamı:

1. isim Sunma.

2. isim Piyasaya mal sürülmesi, sunu.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.