Talihsiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Talihsiz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Talihsiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Bahtiyar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Talihsiz kelimesinin anlamı:

sıfat Talihi ters olan, talihi kötü olan, şanssız, bahtsız (kimse):

      “Alın yazısı bu masum ve talihsizi idama mahkûm etmişti.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bahtiyar kelimesinin anlamı:

sıfat, Mutlu:

      “Bir buseye can verdiğin zamanlarda benim gibi / Sevdiğine sahip olan bahtiyarı düşündün mü?” – Enis Behiç Koryürek

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.