Tamahkâr kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Tamahkâr– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Tamahkâr kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Gözü Tok

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tamahkâr kelimesinin anlamı:

sıfat Açgözlü:

      “Bu kadın kadar tamahkâr bir insana ömründe rast gelmedi.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gözü Tok kelimesinin anlamı:

sıfat Paraya, mala düşkünlük göstermeyen, açgözlülük etmeyen (kimse), gözü gönlü tok:

      “Açgözlülüğü içeride de dışarıda da affetmeyen gözü tok insanlarız.” – Arif Nihat Asya

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.