Tamam kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Tamam– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Tamam kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Eksik

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tamam kelimesinin anlamı:

1. sıfat Bütün, tüm:
      Paranın tamamını verdim.

2. sıfat Eksiksiz:
      Bu kitap tamam değildir.

3. sıfat Yanlış ve yalan olmayan, doğru.

4. sıfat Tamamlanmış, bitmiş:
      “Haydi Abbas vakit tamam / Akşam diyordun, işte oldu akşam / Kur bakalım çilingir soframızı / Dinsin artık bu kalp ağrısı” – Cahit Sıtkı Tarancı

5. edat, teklifsiz konuşmada Evet.

6. ünlem Beğenilmeyen bir iş veya öneri karşısında söylenen bir söz:
      Tamam, başka işimiz kalmadı da şimdi onunla mı uğraşacağız!

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Eksik kelimesinin anlamı:

1. sıfat Bir bölümü olmayan, noksan, natamam:
      Bu kitap eksik, baş tarafı yok.

2. sıfat Mükemmel olmayan, kusurlu, muallel, sakat.

4. isim İhtiyaç duyulan şey:
      “Aynı zamanda, eski dönem edebiyatımızın sohbet ve mülakat türlerinde boşluk olan eksiğini tamamlıyordu.” – Ahmet Kabaklı

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.