Tamamen kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

 

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Tamamen– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Tamamen kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kısmen

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tamamen kelimesinin anlamı:

zarf Bütün olarak, büsbütün, baştan sona:

      “Ulaşım çileleri böylece giderilince köprüyü tamamen unutmuşlardı.” – Ayşe Kulin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kısmen kelimesinin anlamı:

1. zarf Bazı bakımdan, bazı yönden:
      Kısmen haklısınız.

2. zarf Bütün değil, bir bölüm olarak:
      Eşyayı kısmen gönderdim.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.