Tanıdık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Tanıdık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Tanıdık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yad

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tanıdık kelimesinin anlamı:

1. sıfat Tanışılıp konuşulan (kimse), bildik, tanış:
      “Mart başlayalı kırkını geçmiş nice tanıdıklarım hastalandı.” – Ahmet Haşim

2. sıfat Daha önceden bilinen, görülen, aşina:
      “Küçük kız, bir tanıdık edasıyla konuşan bu esrarlı adamı yadırgamadı.” – Necip Fazıl Kısakürek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yad kelimesinin anlamı:

sıfat Yabancı.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.