Tanzim Etmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Tanzim Etmek – kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Tanzim Etmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Karıştırmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tanzim Etmek kelimesinin anlamı:

1. sıralamak.

2. düzenlemek, düzen vermek.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Karıştırmak kelimesinin anlamı:

1. -e, -i Karışma işini yaptırmak.

2. -i İçinde ne olduğunu anlamak veya aradığını bulmak amacıyla elle yoklamak:
      “Ceplerimi karıştırdım, bozuk para bulamadım.” – Falih Rıfkı Atay

4. -i Kurcalamak, oynamak.

5. -i Göz atmak, araştırmak, incelemek:
      “Saatlerce, istediğim kitapları, divanları, Servetifünun koleksiyonlarını karıştırdım.” – Yusuf Ziya Ortaç

6. -i Üstünkörü okumak:
      “Verdiğim cevapları dinlemiyor gibi dalgın, parmaklarıyla bir risaleyi karıştırıyordu.” – Halit Ziya Uşaklıgil

7. -e, -i Ayırt edememek, tam olarak seçememek:
      Siz düşle gerçeği birbirine karıştırıyorsunuz.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.