Taraftar kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Taraftar– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Taraftar kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Bitaraf

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Taraftar kelimesinin anlamı:

1. isim Yandaş:
      “Siz işin olmaması taraftarısınız.” – Aka Gündüz

2. isim, spor Sporcunun veya sporcuların temsil ettikleri renklere, kulübe veya bayrağa bağlı kimse:
      “Taraftara aklını peynir ekmekle yediren çılgın ve ilkel spor basını bu örnek karşısında kına yakabilir.” – Tarık Dursun K.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bitaraf kelimesinin anlamı:

sıfat, eskimiş,  Yansız:

      “Ben bitaraf değil bir tarafım diyordu.” – Falih Rıfkı Atay

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.