Taş Yürekli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Taş Yürekli– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Taş Yürekli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Merhametsiz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Taş Yürekli kelimesinin anlamı:

sıfat Merhametsiz:

      “Uzakta bir hademe, taş yürekli bir sesle koğuşlara haykırıyor.” – Necip Fazıl Kısakürek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Merhametsiz kelimesinin anlamı:

sıfat Acıması olmayan, katı yürekli, katı kalpli, taş yürekli, taş kalpli, kalpsiz:

      “Babam kararını merhametsiz bir kalple icra etti.” – Yahya Kemal Beyatlı

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.