Tasalı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Tasalı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Tasalı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sevinçli

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tasalı kelimesinin anlamı:

sıfat Tasası olan, kaygılı, endişeli:

      “Bulutlu, tasalı gözlerle önüne bakıyordu, fazla bir şey söylemiyordu.” – Halide Edip Adıvar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sevinçli kelimesinin anlamı:

sıfat Sevinci olan ve sevinç veren, mesrur:

      “Bu kederi dağıtmak için ha bire sevinçli türküler söylüyordu.” – Yaşar Kemal

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.