Tasarruflu kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Tasarruflu– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Tasarruflu kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Hesapsız

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tasarruflu kelimesinin anlamı:

1. sıfat Parasını ölçülü, dikkatli harcayan:
      Tasarruflu insan.

2. sıfat Az masraflı:
      Tasarruflu yaşayış.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hesapsız kelimesinin anlamı:

1. sıfat Hesabı tutulmayan.

2. sıfat Sayılamayacak kadar çok olan:
      Şimdiye kadar hesapsız vaatlerde bulundu ama hiçbirini tutmadı.

4. sıfat, mecaz Ölçüsüz, tutumsuz, savruk, müsrif.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.