Tashih kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Tashih– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Tashih kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Bozma

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tashih kelimesinin anlamı:

isim, Düzeltme, düzelti:

      “Ancak bir ehemmiyetsiz noktayı tashihe lüzum görüyoruz.” – Reşat Nuri Güntekin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bozma kelimesinin anlamı:

1. isim Bozmak işi.

2. sıfat Biçimi ve kullanılışı değiştirilmiş:
      “Büyükçe bir ahırdan bozma sinema salonu hâlâ gübre kokuyordu.” – Erhan Bener

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.