Tatlı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Tatlı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Tatlı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Acı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tatlı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Şeker tadında olan:
      Tatlı elma. Tatlı nar.

2. sıfat Acı olmayan, acı karşıtı:
      Tatlı salatalık. Tatlı su.

3. isim Şekerle veya şekerli şeylerle yapılan yiyecek:
      Baklava, revani, lokma birer tatlıdır.

4. sıfat, mecaz İnsanı çeken, göze, kulağa hoş gelen, rahatlatan, dinlendiren, sevindiren:
      “Bu acı adam, tatlı ve nüktedandı.” – Yusuf Ziya Ortaç

5. sıfat, mecaz Sevimli, hoş:
      “Görüp de sevmemek ne mümkün seni / Güzelsin, incesin, tatlısın, şensin” – Orhan Seyfi Orhon

6. zarf, mecaz Hoşa gidecek bir biçimde, tatlılıkla:
      Ne tatlı bakıyordu.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Acı kelimesinin anlamı:

1. isim Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı:
      Acıyı sever.

2. sıfat Tadı bu nitelikte olan:
      “Acı kahvesini yudumluyordu.” – Tarık Buğra

4. isim, mecaz Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem:
      “İnsan, ölümün acısını en çok günün iki uzak saatinde hissetmektedir.” – Yusuf Ziya Ortaç

5. sıfat Çarpıcı, göz alıcı (renk).

6. sıfat, mecaz Keskin, şiddetli:
      “Acı poyraz kuvvetle esiyordu.” – Orhan Kemal

7. sıfat, mecaz Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, kötü.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.