Tatsız kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Tatsız– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Tatsız kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Lezzetli

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tatsız kelimesinin anlamı:

1. sıfat Tadı iyi olmayan, lezzetsiz.

2. sıfat Tadı olmayan, sası.

3. sıfat, mecaz Basit, sıradan:
      “Yazdığı şiirlerin tatsız ve alelade oluşuna mukabil edebiyattaki vukufu derin ve genişti.” – Asaf Halet Çelebi

4. sıfat, mecaz Hoşa gitmeyen, can sıkan:
      “O akşamki tatsız olaya benim de canım sıkıldı.” – Çetin Altan

5. sıfat, mecaz Sohbeti hoş olmayan veya geçimsizlik çıkaran (kimse).

6. zarf Hoşa gitmeyen bir biçimde:
      “Her şey, herkes boş, abes, çirkin, münasebetsiz, tatsız görünür.” – Abdülhak Şinasi Hisar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Lezzetli kelimesinin anlamı:

1. sıfat Tadı güzel:
      “Bizim yazıcı için bundan daha iyi, bundan daha lezzetli bir ilaç olamaz.” – Ahmet Rasim

2. sıfat Zevkli, haz dolu:
      “Bu gayretli millet önünde, bu gayretli millet için yaşamak ve gülmek ne lezzetli bir sonuçtur.” – Halide Edip Adıvar

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.