Tavan kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Tavan– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Tavan kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Taban

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tavan kelimesinin anlamı:

1. isim Bir yapının, kapalı bir yerin üst bölümünü oluşturan düz ve yatay yüzey, taban karşıtı:
      “Bir aralık başımı yukarı kaldırdım ve tavandan sarkan bezgin ışığa baktım.” – Hamdullah Suphi Tanrıöver

2. isim Bir şeyi değerlendirmede kabul edilen en yüksek seviye veya fiyat:
      Yükseköğrenim görmüş bir devlet memurunun tavanı birinci derecenin dördüncü basamağıdır.

3. isim, halk ağzında Çatı kiremidi.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Taban kelimesinin anlamı:

1. isim Ayağın alt yüzü, aya.

2. isim Üstü kapalı bir yerin gezinilen, ayakla basılan yüzü, tavan karşıtı.

4. isim Kaide.

5. isim Bir şeyin en alt bölümü.

6. isim Değerlendirmede en alt derece.

7. isim Bir toplumu, bir kuruluşu oluşturan, yönetime katılmadan etkili olan kitle:
      Partinin tabanının istekleri doğrultusunda…

8. isim Temel.

9. isim, coğrafya Bir ırmağın en derin olan orta yeri.

10. isim, denizcilik Dikey duran direk, çubuk, seren vb.nin alt bölümü.

11. isim, matematik Bir cismin veya bir biçimin yüksekliğini ölçmek için aşağıdan yukarıya doğru başlama noktası olarak alınan yüzey veya çizgi, kaide:
      Piramidin tabanı. Üçgenin tabanı.

12. isim, matematik Üslü sayılarda kuvveti alınan sayı: 53 anlatımında 3 rakamı üstür, 5 ise tabandır.

13. isim, halk ağzında Tarlanın düz ve verimli kesimi.

14. isim, eskimiş Kılıç vb. yapımında kullanılan iyi cins demir.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.