Taze kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Taze– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Taze kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Bayat

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Taze kelimesinin anlamı:

1. sıfat Bozulmamış, bayatlamamış olan:
      “Beyaz peyniri, ekmeğin taze kabuğuna sarıp ağzıma sokuyorum.” – Yusuf Ziya Ortaç

2. sıfat Dinç, yıpranmamış, yorulmamış:
      “Yüzü taze, taravetli ve güzeldi.” – Memduh Şevket Esendal

3. sıfat Kuru olmayan, körpe, kuru karşıtı:
      “Ağaçların taze yaprakları akşamın serinliğini emiyormuş gibi duruyordu.” – Memduh Şevket Esendal

4. sıfat, mecaz Yeni, zamanı geçmemiş:
      “Orada okuduğum en taze havadis yirmi beş, otuz günlüktü.” – Halikarnas Balıkçısı

5. isim, mecaz Genç kadın:
      “Şu köşede çocuğuyla beraber bir taze oturuyor.” – Ömer Seyfettin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bayat kelimesinin anlamı:

1. sıfat Taze olmayan:
      “Dükkânlar karmakarışık, mallar bayat, kibar müşteriler birer birer çekiliyor, ayaktakımı her gün artıyor.” – Halide Edip Adıvar

2. sıfat, mecaz Güncelliğini, önemini, özelliğini yitirmiş, çok söylenmiş:
      Bayat haber. Bayat espri.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.