Tazelik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Tazelik– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Tazelik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Bayatlık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tazelik kelimesinin anlamı:

1. isim Taze olma durumu, körpelik, taravet:
      “Güller tazelikleri, renkleri, biçimleriyle salonu canlandırmışlardı birden.” – Cahit Uçuk

2. isim, mecaz Dinç, diri, canlı olma durumu:
      “Dedi kim tazeliğim çağında / Bir gülün bülbül idim bağında” – Atai

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bayatlık kelimesinin anlamı:

isim Bayat olma durumu.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.