Tedbirsiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Tedbirsiz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Tedbirsiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Evirgen

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tedbirsiz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Önceden hazırlıklı davranmayan, önlemini zamanında almayan.

2. zarf Hazırlıksız bir biçimde, önceden düşünmeyerek.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Evirgen kelimesinin anlamı:

sıfat İşini bilen, ölçülü ve hesaplı iş gören.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.