Tekasüf kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Tekasüf– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Tekasüf kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Seyrekleşme

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tekasüf kelimesinin anlamı:

1. isim, eskimiş Bir araya gelme, toplanma, sıkışma:
      “O, mektup değil gözyaşlarının kelime ve cümle hâlinde tekâsüfü idi.” – İbrahim Alâeddin Gövsa

2. isim, eskimiş Yoğun duruma gelme, yoğunlaşma.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Seyrekleşme kelimesinin anlamı:

isim Seyrekleşmek durumu:

      “Manda ve öküz koşulmuş yük arabalarının seyrekleşmesini beklemek lazımdı.” – Refik Halit Karay

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.