Teker Teker kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Teker Teker– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Teker Teker kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Çifter Çifter

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Teker Teker kelimesinin anlamı:

zarf Birer birer, ayrı ayrı:

      “Davarları teker teker sattım.” – Halikarnas Balıkçısı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çifter Çifter kelimesinin anlamı:

zarf Her defasında, her yapılışında çift olarak:

      “Elmas, kadınlar koğuşunda, yataklarda çifter çifter yatan hastaların arasında, kraliçeler gibi tek başına uzanıyordu karyolasında.” – Ayşe Kulin

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.