Tekin kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Tekin– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Tekin kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kalabalık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tekin kelimesinin anlamı:

1. sıfat Boş, içinde kimse bulunmayan.

2. sıfat Güvenilir (kişi, yer):
      “Aynı zamanda burası korkulacak ve hiç değilse çekinilecek, tekin olmayan bir yer olmuştu.” – Asaf Halet Çelebi

3. sıfat İçinde doğaüstü varlıklar bulunmadığına inanılan (yer):
      “Ninem, akşam saatlerinde hamamlar tekin değildir, insanı çarpar, demişti.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

4. isim, tarih Eski Türklerde bir babanın taşınmaz mallarının mirasçısı olan en küçük oğlu.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kalabalık kelimesinin anlamı:

1. isim Çok sayıda insanın bir araya gelmesiyle oluşan insan topluluğu:
      “Kalabalık içinde zorlukla boş bir masa bularak oturdum.” – Ahmet Haşim

2. isim Gereksiz, karışık şeyler topluluğu.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.