Teklemek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Teklemek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Teklemek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Çiftlemek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Teklemek kelimesinin anlamı:

1. -i Sık fideleri seyrekleştirmek:
      Mısırları tekledi.

2. nesnesiz Motorda pistonun biri çalışmamak:
      Motor tekliyor.

3. nesnesiz Tabanca bozulup tutukluk yapmak.

4. nesnesiz, mecaz Kalp düzenli çalışmamak.

5. nesnesiz, argo Kekelemek.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çiftlemek kelimesinin anlamı:

1. -i Çift duruma getirmek, ikilemek.

2. -i Dişi ile erkeği bir araya getirmek.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.